Jeg kan hjelpe deg med 

 • Stress og utbrenthet
 • Vansker i relasjoner
 • Ledelse
 • Arbeidsrelaterte utfordringer
 • Foreldreveiledning
 • Livskriser
 • Sorgarbeid
 • Konflikter
 • Selvutvikling
 • Angst og depresjon
 • Nedstemthet
 • Selvfølelse
 • Traumer
 • Ensomhet 

Om meg

 • Fullført 3-årig videreutdanning og spesialisering i emosjonsfokusert terapi (EFT) ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT)
 • Fordypning i traumebehandling via RVTS Øst
 • Godkjent parterapeut Level 1 via The Gottman Institute
 • Kurs i emosjonsfokusert foreldreveiledning (EFST)
 • Lang erfaring og kurs fra bedriftshelsetjeneste i Oslo sentrum

Jeg ble ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø i 2014. Min yrkeskarriere startet i spesialisthelsetjenesten, der jeg jobbet til sammen fire år med barn, ungdom og voksne. Arbeidet i offentlig psykisk helsevern bestod av utredning og behandling av moderate til alvorlige psykiske lidelser.

Etter dette gikk jeg over til å jobbe fem år i bedriftshelsetjeneste, ved siden av å starte min egen privatpraksis. Gjennom årene i bedriftshelsetjeneste har jeg blitt godt kjent med mange store og små bedrifter i Oslo. Jeg har fått muligheten til å arbeide både med kriseberedskap, konflikthåndtering, yrkespsykologisk testing, samt lederveiledning.

I min privatpraksis har jeg arbeidet individuelt med voksne og par. Jeg har også drevet noe med foreldreveiledning og familieterapi. Problemstillingene har vært alt fra relasjonelle problemer og livskriser, til psykiske lidelser som angst og depresjon. Jeg har videreutdanning i traumeterapi, og har jobbet mye med traumelidelser gjennom årene.

I 2019 fullførte jeg en treårig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT). EFT er en evidensbasert terapiform rettet mot voksne, der utforsking av følelser og behov står sentralt.  

Fra 2023 har jeg gått over til å jobbe 100% i egen privatpraksis. Jeg jobber på tvers av metoder, men er hovedsakelig forankret i den humanistiske og emosjonsfokuserte tradisjonen. Jeg er en varm, genuin terapeut, som etterstreber å møte klienter med forståelse, respekt og vennlighet.